Hauptman Fritz von Buchholtz

Baron Wolf von Buchholtz

Billede: Baron Wolf von Buchholtz.

En stor tak for hele denne hjemmesides tilblivelse kan jeg rette til Wolf Baron von Buchholtz - søn af Fritz von Buchholtz. Ud fra Søren C. Flensteds hjemmeside: Airwar over Denmark havde jeg de to navne på den tyske besætning: Underofficer Rudi Freundt (Agterskytte) og Kaptajn Fritz von Buchholtz (Pilot).

For sjovt søgte jeg på efternavnet: von Buchholtz på Facebook, hvorpå der poppede fem personer op med dette efternavn. Jeg skrev en kort besked om, hvem jeg var og hvem jeg søgte til den første person: Björn von Buchholtz. Det skulle hurtigt vise sig, at jeg havde heldet med mig, da Björn var en fætter til Wolf og kontakten var skabt. Efterfølgende sendte jeg en mail til Wolf, hvori jeg skrev om min interesse for denne historie, hans far og hvem jeg var..? Der gik ikke mange dage før jeg modtog svar fra Wolf, som skrev at jeg var kommet til den rigtige person, hvis jeg søgte oplysninger om hans far? Dog kun på den betingelse, at min fremlægning af hans far ville være objektivt og venligt.

Wolf von Buchholtz blev født i 1941, og var kun 3 år gammel da hans far blev skudt ned over Slimminge. Derfor kan han ikke huske- og har heller ikke nogen minder om ham! I sit voksenliv har Wolf altid søgt efter oplysninger og viden om sin far. Og lige så meget om, hvad der præcis skete den dag i august, da hans far blev dræbt..?

I dag er Wolf 72 år og lever et behageligt liv lige lidt syd for Hamburg. Som sin far gjorde Wolf militærtjeneste i marinen og endte med titel af kaptajn. I hans aktive erhvervsliv har han i mange år arbejdet som produktionsleder hos olieselvskabet: Castrol i Tyskland.

Familiens Historie...

Familien von Buchholtz stammer ud af en gammel adelig familie - efterkommere af Courlandrian slægten - familien kan spores helt tilbage til 1400-tallet. Fritz von Buchholtz blev født d.29. april 1913 i Mitau, Letland - ca.40 km. fra Riga (Mitau er i dag Jelgawa). Fritz kom ud af en børneflok på 5 søskene - hans forældre var Friedrich Baron von Buchholtz og Elizabeth (født Baronesse von Fircks).

I de unge år var hans far en excentrisk lykkejager - efter hans studietid i Tyskland rejste han til Latin- og Sydamerika som "guldgraver". Efter en tid vendte faderen dog tomhændet hjem til Tyskland, blev gift med Elizabeth og hans rejseeventyr var slut. De bosatte sig på Frederichs fødeegn i  Mitau, Letland. Men måtte flygte fra deres fødeegn, hvor familien havde levet i åhundre, da den russiske revolution opstod i 1918. Flugten gik over Schwerin til Prenzlau i Tyskland, hvor Fritz voksede op.

De unge år...

Billede: En ung Fritz von Buchholtz i 1934.

I 1933 skete der en skelsættende begivehed i Tyskland, nemlig Adolf Hitlers magtovertagelse, der i løbet af de næste 12 år skulle bringe verden ud i en altødelæggende krig! På denne tid startede Hitler opbygningen af en tysk hær, flåde og luftvåben - det sidste under ledelse af Hermann Göring, den senere feltmarskal. En stor del af dette var i direkte strid med Versaillestraktaten efter 1. verdenskrig, hvorefter Tyskland kun måtte have en mindre hær - ingen kampvogne, ingen fly, ingen ubåde og kun meget få krigsskibe.

Til trods herfor indførte Hitler i 1935 almindelig værnepligt og kom derved op på en hærstyrke på 700.000 mand samt 2.500 fly.

I året 1934 bliver Fritz student og efterfølgende i april samme år meldte han sig til den tyske flåde (Krigsmarinen), hvor han indgik på hold 34, her mødte han Jürgen Quaet-Faslem, som senere blev hans gode ven og svorger! (Se under Jürgen Quaet-Faslem)

 på skoleskibet: Gorch Fock. En af Fritz´s første opgaver af militær karakter med Gorch Fock var i 1934, hvor skoleskibet deltog i en mindehøjtidlighed for den tyske u-bådsbesætning på UC57, som gik tabt i 1917 under 1. verdenskrig. Minhøjtidligheden fandt sted på den finske ø: Hamnaskär.

Skoleskibet Gorch Fock blev bygget i 1933, og opkaldt efter marie-forfatteren: Gorch Fock. Efter slutningen på 2. verdenskrig sejlede skibet undertiden med sovjettisk eller ukrainsk flag under navnet: SSS Tovarishch.

Den 27. september 1934 blev Fritz overflyttet til krydseren: "Karlsruhe", hvor han gjorde tjenste frem til juni 1935. Her deltog han i sin 4. udlandsrejse fra d.22. oktober 1934 til d.15. juni 1935 med følgende destinationer: Fra Kiel igennem Lillebælt og Skagerak, ad den engelske kanal til Azorerne og Punta Delgado. Videre til Port of Spain i Trinidad, Rio de Janeiro, Sao Francisco do Sul og Itaja i Brasilien, Montevideo i Uruguay. Igennem Magellanstrædet til Puerto Montt i Chile. Rejsen gik videre langs Amerikas vestkyst over Valparaiso i Chile, Callao og Lima i Peru, Buenaventura i Columbia, San Pedro (Los Angeles) og San Fransisco i USA og videre til Vancouver i Canada. Derfra igen sydpå over Acaplco i Mexico og igennem Panamakanalen til Houston og Charlston i USA. Sidste destination inden de sejlede hjem til Tyskland var havnebyen Vigo i Spanien. 

Krydseren "Karlsruhe" var et tysk krigsskib, som blev bygget til rigsmarinen og senere indsat i 2. verdenskrig - og opkaldt efter den tyske by: Karlsruhe. I juli 1935 kom Fritz på marineskolen: Mürwik ved Flensborg, hvor han året efter i 1936 færdiggøre sin grundudannelse til Sekondløjtnant.

Straks efter sin grunduddannelse på Mürwik blev Fritz overflyttet til flyvebasen: Parow - ved en lille landsby ved Mecklenburg i Pommern ved Østersøen. På Parow flyvebase blev han uddannet som som observatør ved havflyvning (Seefliegerei). I 1937 blev Fritz forfremmet til Søløjtnat og d.1. oktober samme år blev han overflyttet til flyvebasen: Nest ved Köslin ligeledes ved Pommern.

I april 1938 blev han forfremmet på ny til Adjudant og Kompagniofficer, hvorefter Fritz blev overflyttet til flyvebasen: West-Dievenow (K.A.S.T. 1/306) på øen Wollin. (I dag Polen). Det var i denne periode at han ofte besøgte sin gode ven; Jürgen Quaet-Feslem på godset: Helle auf Rügen, som han havde mødt i Parow. Under sine jævnlige besøg forelsker han sig i Jürgens søster; Liselotte Quaet-Faslem.

Vinteren 1938/39 blev Fritz Pejleflyveleder af 1. grad i Slesvig ved Flensborg, og senere i 1939 blev han endnu en gang forfremmet til Oberstløjtnant ved Marien. Samme år gifter han sig d.31. maj med Liselotte Quaet-Faslem - kort tid efter brylluppet blev han Observatør i efterretningsstaben (Aufklärungsstaffel), og blev igen overflyttet til flyvebasen: West-Diewenow i Wolin. I august måned gennemførte han et kursus på marineskolen: Mürwik, men så kom den tyske mobilisering i forbindelse med invasionen af Polen d.1. september 1939! I forbindelse med felttoget i Polen, blev Fritz overflyttet til flyvebasen; Bug ved Rügen som Efterretningsofficer og blev efterfølgende Kaptajn for Havnødsflyvningen og Efterretningsområdet, hvor han havde ansvaret for forskellige opgaver fra landjorden.

D.28. april 1940 får Liselotte & Fritz deres førstefødte datter: Jutta von Bochholtz.

Tjeneste i Luftwaffe

Billede: Fritz von Buchholtz under hans militærtjeneste i Luftwaffe.

Tidligt om morgen d. 9. april 1940 bliver Danmark besat af den tyske Wehrmach med et angreb, som kommer fuldstændigt bag på den danske regering. Tyske land- ,sø- og luftstyrker slår til forskellige steder rundt om i landet. Modstanden fra den danske hær er sporadisk og uden kordinering! Det blev starten på fem forbandet år i historisk tid, hvor hele landet har været under fremmet herredømme.

Sommeren 1940 begyndte Fritz at tage de først skridt til senere at blive pilot i Luftwaffe - han kom til kampeskadrillen: "General Wever" i stabskompagniet som lå i Jever, Oldenburg. (Kampfgeschwader 4). Denne kampeskadrille var opkaldt efter Gernral Wever, som var en stor fortaler for strategisk bombning! Hans tanker kom i første omgang ikke i brug, da han døde i et flystyrt i 1936. Herfra kom Fritz snart videre til Flyvebasen: Soesterberg i Holland - ved krigens begyndelse havde Holland ellers erkendt sin neutralitet, men den tyske blitzkrieg havde gjort, at grænsekontrollen var blevet overløbet af tyske tropper og d.15. maj 1940 blev Flyvebasen Soesterberg besat af Luftwaffe. Fritz fungerede som Observatør på togter over England - hovedsagligt som lysbombespecillist og senere på særlige udvalgte opgaver.

I 1941, slutningen af maj blev han udkommanderet som Stabskaptajn (Staffelkapitän) i det 8 Nødberedskab i Kiel. Senere på året d.23. oktober får Liselotte & Fritz deres andet barn, sønnen Wolf von Buchholtz.

I slutningen af 1941 påbegyndte Fritz sin uddannelse som pilot i Warnemünde, Rostock ved Østersøen. D.1. marts 1942 blev han Kaptajn i Luftwaffe, og fra maj til november er han på C-Skole (Pilotskole) i Prag-Gbell og senere i november 1942 er han på blindflyvningskursus på Blindflyverskolen i København. (Blindflyvning eller instrumentflyvning er flyvning uden udenvendige referencer som fart- og højdemåler, drejnings- og krængningsviser, kompas, ur m.v.).

Starten af 1943 påbegynder Fritz uddannelse som natjægerpilot - de først to måneder tilbringer han i Schlessheim ved München, for at blive uddannet til jægerpilot og yderligere en måneds uddannelse i blindflyvning, specielt med henblik på natlige togter! Herefter gik turen videre til Flyvebasen: Echterdingen ved Stuttgart for at blive uddannet til at flyve alene på nattetogter med ME 110 (Messerschmitt ME 110).

Efter endt uddannelse kom Fritz d.26. juni 1943 til Nattogteskadrillen i Ilten, ved Hannover. Efterfølgende blev han udstationeret i Leeuwarden samt Bergen i Holland, hvor han fik sin første maskine - en Messerchmitt ME 110 med kendningsnummer: G3+AY.

Mandag d. 16. august 1943 blev Fritz von Buchholtz registreret for sin første nedskydning af et fjendtligt fly, men bare 8 dage senere tirsdag d.24. august blev han tvunget til at nødlande pga. af brænd i motoren, hvorved han blev hårdt såret. Han blev overført med dobbelt kraniebrud, brud på kroppen og med øjenskader til hærens lazaret i Globen, Wittenberg ved Elben.

Skudt ned over Giesegaard...

Billede: Fritz von Buchholtz gravsted på Vester Kirkegård 1944.

Efter at have overvundet sine kvæstelser blev Fritz først udskrevet fra lazarettet i starten af 1944 - han blev indsat som Stabskaptajn for den 10 Gruppe i Nattogteskvadrille 1 i Quakenbrück. Gruppen blev overflyttet d.17. marts til St. Trond i Belgien, og herefter videre til Metez. I maj måned ankommer Fritz til Venlo i Holland, for at overtage 1 Gruppe i Nattogteskvadrillen. Og endelig kom han til at flyve en HE 219 (Heinkel He 219), som længe havde været hans store ønske. Senere i maj 1944 blev hans gruppe overflyttet til Grove i Danmark - her påbegynder Fritz nu selv at træne- og uddanne piloter til nattogter.

Fredag d.4. august blev en skæbnesvanger dag for Fritz von Buchholtz - under en rutinemæssigt inspektionsflyvning får Fritz og hans agterskytte Underofficer Rudi Freund visuel kontakt med to amerikanske P51 Mustanger fra Kampgruppe 359 (Wilson K. Baker og Richard O. Rabb). som er på vej hjem til England over Stevns. En luftduel starter imellem de to Mustanger og den tyske Messerchmitt og bevæger sig op imod Giesegaards skove, hvor det lykkes de to amerikanske piloter at ramme den tyske maskine, så den gik i brænd!Underofficer Rudi Freund redder livet ved at springe ud med faldskærm og lander senere på taget af det gamle kommunehus.

Klokken 16.08 styrter Fritz von Buchholtz og hans Messerchmitt 110 ned tæt ved Egelundsvej i en granplatage ved Giesegaard. Fritz blev dræbt på stedet, kun tre dage efter hans sidste datter blev født: Renate von Buchholtz - en nyhed han aldrig nåede at høre. Få dage efter blev han begravet med militær æresvisning på den tyske heltekirkegård i København (Vester Kirkegård). Fritz von Buchholtz er stedt til hvile i Afsnit A - Række 10 - Grav 267 2.

Fritz von Buchholtz blev 31 år!

 

Tiden efter krigen...

Da 2. verdenskrig officelt sluttede d.2. september 1945, havde den kostet historiens største civile omkostninger end nogen tidligere konflikter. De materielle skader og ødelæggelser var kolossale i Tyskland. Mange tusind civile havde mistet alt og mange storbyer var ikke andet end uriner.

Da Den Røde Hær i januar 1945 sætter en storoffensiv ind igennem Polen, og når floden Oder kommer det til meget hårde kampe! Den russiske fremmarch fra øst, tvinger Liselotte von Buchholtz til at flygte med de faderløse børn. De flygtede til hendes mor i Göttingen i delstaten Niedersachsen - ca. 250 km syd for Hamborg.

Efter krigens afslutning arbejdede hun som kassedame i en "brugtvare" butik samt som sygeplejerske  på et hospital. I de senere år blev hun gift igen og flyttede til området nær Frankurt am Main.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Erik Nicolaisen Høy | Svar 03.09.2022 15:45

De nazistiske gravmæler er erstattet 1965 af nye - A/268-267. Se Flickr: https://flic.kr/p/2nJk8LH.
Må jeg embedde jeres foto på Politivennen Live Blogging?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.09 | 15:45

De nazistiske gravmæler er erstattet 1965 af nye - A/268-267. Se Flickr: https://flic.kr/p/2nJk8LH.
Må jeg embedde jeres foto på Politivennen Live Blogging?

...
17.03 | 14:10

Jeg ville gerne have hært det fordrag om denne nedstyrtning
Spændende læsning

...
24.01 | 16:14

det er mange gode ting i det her

...
24.09 | 11:07

Byen ved Karup hedder Gedved i stedet for Gerved

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE